Misdienaars en acolieten

In de weekendvieringen, op zaterdagavond en zondagmorgen zijn telkens twee misdienaars nodig om te helpen bij de dienst.

Kinderen die de eerste communie al hebben gedaan kunnen zich aanmelden om misdienaar te worden. Als je wilt weten wat het inhoudt om misdienaar te zijn lees dan de informatie voor nieuwe misdienaars, die hieronder staat…

Misdienaars die al lang meedoen kunnen een jaar na hun vormsel als acoliet geïnstalleerd worden. 

Zeker één keer per jaar wordt er een gezellige gezamenlijke activiteit georganiseerd.

Kijk maar naar de foto’s ...

   
   
   
   
misdienaarsreisje klimmen bij Snowworld in Landgraaf (sept. 2013)

 

Informatie voor nieuwe misdienaars

Hoe leer je het misdienen?

Je mailt pastoor om met hem af te spreken om op een woensdagavond in de dagkapel te leren dienen.

Later gaan we je inroosteren voor de vieringen van zaterdag of zondag.

Wanneer moet je misdienen?

Je bent ongeveer 1x in de maand aan de beurt maar het kan zijn dat je rond de feestdagen (paasfeest, pinksterfeest, kerstfeest enz.) wat vaker wordt ingeroosterd.

Graag een kwartier voor de dienst aanwezig zijn…

Wat moet je doen?

- Voor de mis in de sacristie :

      Trek een witte misdienaarstoog aan en neem een kraag en een kruisje

- Intocht:

      naar binnenlopen, misdienaars vooraan met grote kaars en voor het altaar samen buigen  

- Bij evangelie:

      aan twee kanten naast de lezenaar gaan staan met kaars

- Klaarmaken tafel (tijdens collecte):

      schalen en kelken, wijn en water brengen naar het altaar en geven aan pastoor

- Tijdens tafelgebed:

      je staat aan de zijkant van het altaar

- Tijdens ‘Onze Vader’ :

      één van de misdienaars gaat met een (brandende) kaars naar de deur bij de dagkapel, begeleidt de koster met de hosties naar de altaar.

- Bij het communie uitreiken:

      misdienaars houden een kelk met wijn vast en staan naast iemand die communie uitreikt

- Tafel afruimen:      

      -het kannetje met water naar pastoor brengen

      -schalen en kelken terugbrengen naar de tafel aan de zijkant

- Slot:

      samen eerst buigen voor het altaar (zoals aan het begin), dan als misdienaars samen vooraan in de rij teruglopen naar sacristie 

 

Contactpersoon en roostermaker is Yvonne de Bruin, tel. 046-4000890

Ook onze pastoor en pastoraal werker kun je om informatie vragen…

 

naar de vorige pagina ...