HERDENKING ‘VREDE EN VRIJHEID’ OP 2 MEI

Hier vindt u de livestream van de herdenkingsviering in Overhoven. Naderhand kan deze ook gewoon bekeken worden.

 

HERDENKING ‘VREDE EN VRIJHEID’ OP 2 MEI IN DE KERK VAN OVERHOVEN
In de meimaand staan wij stil bij 4 en 5 mei: Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Wij staan stil voor de miljoenen uit alle landen die tijdens de oorlogen hun leven gaven, voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld, oneerlijkheid en machtsmisbruik, voor alle vluchtelingen en mensen die leven in angst en verdrukking.

In de H. Hartkerk van Overhoven zullen wij op zondag 2 mei om 11.00 uur dit speciaal herdenken. Deze dienst wordt opgeluisterd door ons Parochieel Jeugdkoor en kinderen en jeugdigen zullen een aandeel hebben in deze herdenking. In het bijzonder gedenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereld Oorlog.

Vanwege de corona-maatregelen mogen er helaas maar een beperkt aantal personen in de kerk aanwezig zijn, maar de dienst is rechtstreeks te volgen via onze livestream. Ga naar de website: www.voicesofkids.123website.nl en klik daar in de menubalk op ‘Livestream Parochie Overhoven’.

De livestream is gratis, maar wij vragen vriendelijk een bijdrage voor de collecte voor de parochie H. Hart van Jezus Overhoven via NL37INGB0001035314. Veel dank voor uw vrije gave.
Tevens wordt de dienst rechtstreeks uitgezonden op zondag 2 mei om 11.00 uur bij ‘Bie Os Mijn Streekomroep’ en ‘Limburg24’.

Aansluitend aan de herdenkingsdienst, zal ,tijdens het luiden van de zware klok van onze kerk, een bloemstuk gelegd worden bij het Dorpskruis en bij het door het kinderkoor geadopteerde graf van de Britse Soldaat John Alexander Devine op de Algemene Begraafplaats Sittard. Wegens de maatregelen mag bij deze bloemlegging, zowel bij het Dorpskruis, alsook op de begraafplaats, géén publiek aanwezig zijn. Deze bloemlegging zal verzorgd worden door een delegatie van ons kinderkoor en de misdienaars.

Tijdens de herdenkingslied zal ons Jeugdkoor het passende lied zingen: ‘Heer, herinner U de namen’, waarbij wij stil staan bij de overledenen die zijn omgekomen door oorlog en geweld; wij staan stil bij de reden van hun dood, hoe velen het slachtoffer waren van op hol geslagen geesten, vol machtwaanzin en dodelijke machtswillekeur, hoe velen sneuvelden bij de poging die stormvloed van geweld te stoppen en de vrijheid van de burgers te herstellen.

De tekst van het eerste couplet is als volgt:

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden door het woud der eenzaamheid,    
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid. 

 

naar de vorige pagina ...