Geloof ik het wel?

Een project voor alle ouders van kinderen tussen 3 en 10 jaar

De werkgroep 'Geloof ik het wel?' heeft in het schooljaar 2007-2008 een serie gespreksavonden georganiseerd voor ouders van kinderen tussen 3 en 10 jaar over geloofsopvoeding.

Als er vraag naar is, wil deze groep ook in de toekomst dergelijke avonden organiseren.

Dus heb je belangstelling, meld je dan bij pastoraal werker Elly Bus-Linssen, 06-17831958.

Als voorbeeld hieronder informatie uit de introductiebrief aan ouders over de gespreksavonden in 2007-2008:

"Kinderen stellen je de gekste vragen op de meest gekke momenten. Zoals “Ziet God alles?” of “Bestaan engelen echt?”. Je kent zo’n vraag wellicht ook wel. Soms vraag je je af: geloof ik het zelf wel? Niet altijd heb je een passend antwoord voor handen. Of heb je wel een antwoord? Op internet kun je daar naar zoeken. Maar om je in deze zoektocht naar antwoord op dit soort vragen te ondersteunen willen we in de Parochie Chr. Hemelvaart - H. Joseph een aantal gespreksavonden organiseren. Dit voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.

In een 6 - tal bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die een ieder herkent. Ook is er ruimte om zelf een onderwerp aan te dragen. De zesde en laatste bijeenkomst is een afsluiting die in gezamenlijk overleg wordt bepaald. Dit kan bv. in de vorm van een viering, een gezamenlijke maaltijd of een wandeling zijn. 

Wat kun je verwachten:

De avonden worden geleid door Elly Bus-Linssen, pastoraal werker in de parochie.

De thema’s die worden behandeld:

  1. Geloof ik het wel? (over geloven, jij en je kind)
  2. Bid ik alleen met woorden? (over bidden en gelovig leven)
  3. Wat doen we met de feestdagen? (over Kerstmis, Pasen)
  4. Hoe als het moeilijk wordt? (over verdriet, verlies en onrecht)
  5. Open voor eigen inbreng
  6. Slotactiviteit

In iedere bijeenkomst wordt er van gedachten gewisseld over wat een ieder zelf ervaart en gelooft. Er is telkens ook ruimte om vragen neer te leggen die jezelf en/of je kinderen bezighouden."

Een interessante link is :

 

 

naar de vorige pagina ...