Eucharistieviering

De eucharistieviering in het weekend (zaterdag en zondag) vormt het hart van de parochie.
Hier wordt de gemeenschap met elkaar in Christus ervaren. Hier wordt inspiratie gevonden voor het leven.

We luisteren naar het Woord van God. We vieren in de dienst van de tafel, de eucharistie , Jezus’ pasen.  We gedenken dat Jezus zich totaal geeft in de handen van zijn Vader.  Hij wordt één met zijn Vader en in Gods Geest blijft Jezus bij ons.  Zo kunnen wij mensen worden naar Jezus’ beeld. Wij ontvangen in de communie wat wij mogen zijn en worden:  lichaam van Christus in deze wereld.

De eucharistie is voedsel voor de ziel. Zoals in het verhaal van Elia, hieronder door pastoor Wiel Meertens afgebeeld op de deurtjes van het tabernakel: Elia eet en drinkt zoals de engel hem zegt en komt weer op krachten. Hij kan het leven weer aan.

Er zijn nogal wat mensen uit verschillende werkgroepen bij onze eucharistievieringen betrokken. Zij dragen allen zorg voor een onderdeel van de viering.

De werkgroep liturgie stelt de weekendvieringen en de vieringen van de hoogfeestdagen samen in overleg met de predikanten. 

Voorganger, predikant, bloemsierders, koster, organist, cantor of koor, lector, misdienaars, communie-assistenten èn kerkgangers maken er samen een fijne dienst van, met een eigenheid die parochianen een thuisgevoel geeft.

En de koffiegroep zorgt dat er op zondag nog nagepraat kan worden bij een kop koffie of thee.

Op woensdag is er in de dagkapel een eucharistieviering. De opzet is dan eenvoudiger, maar het wezen van de eucharistie is hetzelfde.  Alleen op de derde woensdag van de maand is er een vesper in plaats van eucharistie.

 

 

naar de vorige pagina ...