Vormsel

Extra informatie over Vormselproject 2017-2018

In dit vormseljaar gaat het om twee parallelle groepen. Naast een kleine groep jongeren die in schooljaar 2017-2018 in de brugklas zit en op wie onderstaande informatie van toepassing is, begint er in september 2017 ook een groep vormelingen van groep 8. Het vormselproject (In vorm komen – aangepaste versie) vindt voor deze groep geheel plaats terwijl de kinderen nog in groep 8 van de basisschool zitten. In 2018-2019 zullen we alleen nog met kinderen van groep 8 aan de slag gaan.

 

Het vormselproject (In vorm komen) start terwijl de kinderen nog in groep 8 van de basisschool zitten. De leerlingen van groep 8 van de Sjtadssjool en de Lahrhof ontvangen een uitnodiging voor de informatieavond, die in het kerkzaaltje plaatsvindt. Ook kinderen die niet op die scholen zitten, maar anderszins betrokken zijn bij de parochie, kunnen meedoen. Op de informatieavond melden de kinderen aan de organisatie of ze echt willen gaan deelnemen.  

 

Het project start dan ongeveer een week later. Het bestaat uit vier ‘blokken’, vier delen dus, met bijeenkomsten bij ‘gastouders’. Vaste ‘gastouders’ geven de lessen bij hen thuis of in een ruimte van de parochie aan een groepje van meestal vijf tot acht kinderen. Blok één is dus vóór de zomervakantie. Dan als de jongeren in de brugklas zitten gaat het verder met twee, drie en vier. De eerste drie blokken zijn er meestal vier bijeenkomsten: drie lessen in kleine groepjes bij gastouders en een gezamenlijke bijeenkomst waarbij vaak ook de ouders zijn uitgenodigd. Het vierde en laatste blok heeft één langere les en verder de directe voorbereiding op de vormselviering: zangrepetities en de generale repetitie voor de viering. Telkens komen in de blokken bijbelverhalen terug, vooral uit het Nieuwe Testament, gelezen vanuit (meestal) de Woord voor Woordbijbel (bv. het mosterdzaadje, een griezelige mens, Zacheüs, een man die wilde helpen, de rijke jongeling).

 

Inhoud van de verschillende ‘blokken’

Blok 1             (mei / juni / juli):


Drie lessen:  
 

 • kennismaken met elkaar
 • kijken naar ieders eigen verhaal
 • ben ik goed terecht gekomen

Gezamenlijk:

 • ken ik mijn eigen stad (rondleiding - ook voor ouders) op een woensdagmiddag

 

Blok 2             (okt. / nov. / dec.):   


Drie lessen:   

 • symbolen en hun betekenis
 • Jezus
 • ervaringen die christenen delen

Gezamenlijk:

 • filmavond  - voor alleen alle vormelingen
 • lezing over project voor ex-kindsoldaten - ook voor ouders

 

Blok 3             (jan. / febr.): 


Drie lessen:  
 

 • het verhaal verder vertellen
 • de geschiedenis van de kerk
 • heiligen en diaconie: ziekenbezoek, vrede en ontwikkeling in de wereld

Gezamenlijk:

 • op een zaterdag in febr. een middag met: interviews met vrijwilligers (parochianen), voorbereiding van en het samen vieren van een eigen viering in besloten kring en gezamenlijk eten

 

Blok 4             (maart / april):          


Eén
langere les (of twee lessen):     

 • sacramenten
 • Geest als gave Gods

 

Verder:

 • zangrepetities en oefenen voor de viering van het vormsel

 

Afsluiting:

 • toediening van het sacrament van het vormsel in de vormselviering

 

Algemeen:


Van de gezinnen die geen kerkbijdrage betalen vragen we een bijdrage in de kosten. In het lopende project gaat het daarbij om een bedrag van € 30,-

 

Voor het vormsel kan er ieder jaar in mei, op de informatieavond, weer worden aangemeld.

Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met de contactpersoon van de werkgroep, pastoraal werker mw. Elly Bus-Linssen (06-17831958).

 

Enkele foto's van de vormselviering en voorbereiding:


            


              


 

naar de vorige pagina ...