Voorbede bij de menorah

acclamatie zingend herhaald na elke bede: God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn…

God, ontelbare keren heeft Wiel Meertens zich tot U gericht

staande naast deze menorah die hij maakte voor de parochie Vrangendael.

Vele kindjes heeft hij gedoopt, veel mensen  begraven

en hen in gebed bij u gebracht met licht en vuur en vol liefde

en heeft hij niet God, in dat bidden, ook U bij de mensen gebracht?

Paul Verstegen, koster in Vrangendael, steekt namens de parochiegemeenschap

voor zijn pastoor deze kaars aan – neem daarin ons bidden en onze dankbaarheid aan.

God, hier staat Willy’s petekind, Jaimie, zo zeer met hem verbonden en op hem lijkend. ..

Wij danken u voor al wat Wiel Meertens als mens heeft betekent in deze familie en ver daarbuiten, voor wat hij onze kinderen liefdevol en spelend leerde en bovenal voor zijn verhalen en zijn glimlach. Met dit kaarsje neemt Jaimie uit naam van de volgende generatie de fakkel over.

God, er was veel verdriet in het leven van Wiel, niemand weet dat beter dan U.

‘Om mensen gaat het, dat zij tot hun recht komen’ zei hij en koos voor het kleine en zwakke, en kwam ongewild vaak in conflict. In het ‘en toch’ van deze kaars van Meindert Muller willen wij Wiel Meertens zelf tot zijn recht laten komen. Mag deze kaars onze wegwijzer zijn.

God, hoe lucht het ons op om af en toe ‘Potverdorie” te zeggen en ons hart te luchten bij elkaar. Dat ‘potverdorie’ zal vandaag voor menigeen hier de inhoud zijn van het bidden. Christl Beckers wil deze kaars aansteken als symbool voor onze vriendschap voor Wiel, gedeeld verdriet en gedeeld verlangen en veel plezier.

God, wij danken u voor het werkzame leven van Wiel Meertens als pastor in de Limburgse kerk, voor zijn solidariteit en bevlogenheid, zijn diepe menselijkheid en eenvoud. Namens veel collega’s zegt Fons Litjens met deze kaars: niets van dat alles zullen wij verloren laten gaan.

God, hoe kan een mens zoveel liefde en ontvankelijkheid uitdragen zonder woorden? Zo aanwezig zijn, zo echt en vol humor. Broeder Sjef Soudant wil U met deze kaars bedanken voor dit wonder en alles wat Wiel Meertens heeft betekend voor medebewoners op De Beyart.

God, zo zorgzaam als Wiel een leven lang geweest is, voor vogels, katten, zwervers en zieken, zo zorgzaam zijn anderen geweest voor hem in deze laatste jaren van zijn leven: Maria en Tanja, Els en Fons Kurris en de mensen op De Beyart van de kok tot en met de receptioniste. Eén van de medewerkers van De Beyart Cindy Quanten wil met deze kaars zeggen op deze dag van de verpleging: wordt elkaars naaste, wees elkaars pastor, waar je maar kunt en eer daarin het voorbeeld van Wiel Meertens.

 

naar de vorige pagina ...