Misintenties --Het ‘Boek van mensen’ --

Misintenties en uw eigen gebedsintenties

 

In onze weekendvieringen wordt gelezen uit het ‘Boek van mensen’.  In dit boek, dat vooraan in de kerk ligt, bij het Mariabeeld en de kaarsjes, staat de voorbede van de viering opgeschreven.

‘Om mensen gaat het, dat zij tot hun recht komen…’

En dan worden de opgegeven misintenties genoemd, de eigen gebedsintenties van parochianen die deze in het boek geschreven hebben, de maatschappelijke intentie van de week, en de voorbede die past bij de lezingen van de dienst.

Het opgeven van een misintentie gaat als volgt:

  1. In alle gevallen geeft u eerst bij het Parochiecentrum de naam van de overledene en de datum van de dienst door. Hier vindt u de bereikbaarheid van het parochiecentrum.

  2. De kosten voor de misintentie bedragen € 30,00 en kunt u contant betalen of via uw bank overmaken op:
            ING: NL19INGB 000 10 29 721
    van de ‘Parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph’, met vermelding van ‘misintentie’ en de datum en de naam van de overledene.

Daarnaast is er de mogelijkheid om kosteloos uw eigen gebedsintentie (waarin geen namen worden genoemd) in het ‘Boek van mensen’ op te schrijven. Het gaat hierbij om uw eigen zorgen, dankbaarheid, verdriet of angst.

Het helpt om deze te kunnen delen met anderen. U kunt bijvoorbeeld vragen om te bidden voor een zieke echtgenoot, om kracht bij een aanstaande operatie, om inzicht bij een moeilijke beslissing. Het gezamenlijke gebed kan u troost geven en steunen.

Wij nodigen u van harte uit om zo’n eigen bede in het boek op te schrijven.

In de dienst wordt dan uw gebedsintentie genoemd.

 

naar de vorige pagina ...