Parochie folder 2018

Hier kunt u de folder ook printen als PDF

 

Hieronder vindt u tekst van de folder van de parochie Christus’ Hemelvaart / H. Joseph voor de wijken: Vrangendael, Stadbroek, Lahrhof en Haagsittardpark in Sittard.

In deze folder willen wij u informeren over het leven van de parochie.

 

ONZE PAROCHIE

 

OM MENSEN GAAT HET…

Om het verhaal van
God en de mensen
gaat het ons.....
om mensen als
verhaal van God.....
en dan vertellen
mensen elkaar
hun eigen verhalen
van geloof en ongeloof
het verhaal van
Gods volk onderweg.....
in de geest van
Jezus Christus
op weg naar
hoopvol samen leven.....

Om een kerk van
ambtsdragers en
zogenaamde leken
samen
gaat het.....
samen in dienst van
mensen  ......
en iedereen is
een mensenhoeder
voor de ander.....
een gastvrije kerk
waar ieder die wil
welkom is ....
en dan maar hopen
zó doende
Gods volk te wórden

achter de ene Herder aan  ….

WIE ZIJN WE EN WAAR STAAN WE VOOR?

We hebben gezocht naar een beeld dat zou kunnen verwoorden en verbeelden hoe wij de plaats van de kerk voor mensen in de verschillende wijken zien: de herberg! Dat woord roept onmiddellijk van alles op: een warmte, geborgenheid, gezelligheid, een tafel om te delen… Je kunt er anderen ontmoeten, samenkomen om bij elkaar en bij God, de herbergier, even thuis te zijn, op adem te komen, gemeenschap te ervaren.
In de herberg praat je met elkaar, allerlei wat je hebt meegemaakt wordt er uitgewisseld, mooie en verdrietige dingen. We luisteren naar elkaar, we zeggen wat we ergens van vinden, waar we voor staan, wat we gedaan hebben en wat ons maar niet wil lukken.
Zo groeit er vertrouwen, er komt sfeer, geest. De Heilige Geest misschien wel! Je kunt dan opeens het gevoel krijgen dat alles geschonken is, dat er een kracht is boven ons uit en ook dat er een taak ligt, een opdracht aan elkaar en aan de wereld.
We zijn geroepen, dat beleven we samen.
Dan en daarom gaan mensen samen bidden
en zingen, danken en eten…
Dan kan er een afscheid gevierd worden, of een kindje gedoopt… en voelen we gemeenschap met God en met elkaar, waardoor we gesterkt worden en onze weg door het leven van alledag weer verder kunnen gaan...
Er is in de herberg een stamtafel, voor vaste klanten, maar er zijn ook heel wat tafeltjes voor meer toevallige bezoekers, die net zo welkom zijn! Kinderen hebben er een eigen plek. Want het gaat erom dat mensen, dichtbij en verder weg, tot hun recht komen, meer en meer zichzelf worden, en er weer tegen kunnen.
Dáárom ook is het parochiecentrum elke werkdag ‘s morgens open en is er koffie na de zondagsviering. Ontmoeting is ook mogelijk in het Kruispunt op dinsdagochtend en woensdagmiddag, en in de gespreksgroepen, bezinningsgroepen en werkgroepen. Vele vrijwilligers zijn zo betrokken en actief. Een levendig, veelzijdig geheel!

 

ALGEMENE INFORMATIE

KERKDIENSTEN

Zaterdag:  19.00 uur
Zondag:    10.30 uur     na de dienst ontmoeting bij een kopje koffie in het kerkzaaltje.
Woensdag avond: eucharistieviering in de dagkapel om 19.00 uur.
(alleen op de derde woensdag vesperviering)

PAROCHIEBLAD         

Het parochieblad “Deze Week” verschijnt tweewekelijks. U kunt dit op drie manieren verkrijgen:
1. U kunt een abonnement nemen via het
parochiecentrum per post  of per mail.
2. U kunt het meenemen in de hal van de kerk
3. Het staat op de website:www.vrangendael.nl
In Deze Week vindt u een overzicht van alle diensten, misintenties en activiteiten, die in de parochie plaatsvinden.

 

U kunt voor meer informatie terecht bij het parochiecentrum (hoofdingang kerk, rechts de trapjes op).

 

KERKBESTUUR

Voorzitter/Pastoor Dhr. P. Verhagen         4512506
Vice-voorzitter Dhr. H. Fraats                     4525334
Secretaris Dhr. P. Hilkens                            4527663

Penningmeester en SPD Dhr. D. Barendsz   4233865
Administrateur Dhr. J. Barendse              06-22447867
Dienstverlening Mevr. W. Moelker          06-46061665
Onderh. en beheer Dhr. A. Janssen             4580246
Vanuit Past. groep Dhr. J. Peeters              4521330


PASTORAATGROEP

Voorzitter/Pastoor Dhr. P. Verhagen                      4512506
Pastoraal  werker Mw. E. Bus-Linssen                06-17831958
Werkveld catechese en vorming: Dhr. J. Peeters     4521330
Werkveld liturgie: Mw. E. Bus-Linssen               06-17831958
Werkveld diaconie: Mw. M. Touw                             4748855
Gastvrouw parochiecentrum: Mw. A. Bergman        8800185

 

WERKGROEPEN

 

Er zijn vele vrijwilligers actief in de diverse werkgroepen in ieder bovengenoemd werkveld. In deze folder kunnen niet alle afzonderlijke groepen en activiteiten worden genoemd: voor meer informatie hierover kunt u onze website of het parochiecentrum raadplegen, ook als u belangstelling heeft om vrijwilliger te worden. U bent van harte welkom om onze gemeenschap te komen versterken.

 

FINANCIËN

De parochie is voor alle uitgaven aangewezen op de bijdragen vanuit de parochiegemeen-schap. Als parochianen een jaarlijkse kerkbijdrage betalen van minimaal €110,00 gedurende tenminste vier jaar kunnen zij en hun inwonende gezinsleden aanspraak maken op sommige gratis diensten, bijv. een uitvaartmis. Overmaken kan t.n.v. Parochie Christus’ Hemelvaart en H. Joseph te Sittard met omschrijving “Kerkbijdrage” op ING. bankgiro NL19INGB0001029721 of Rabobank NL21RABO013.50.99.919
Mocht u ons incidenteel financieel willen steunen, dan kan dit door een bedrag over te maken op de hiervoor gegeven rekeningnummers onder vermelding van “gift”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiecentrum.

 

SPD

Sinds 1983 functioneert in onze parochie de Stichting Pastorale Dienstverlening (SPD). De stichting is opgericht om pastorale werkers te kunnen aanstellen in de parochie Christus’ Hemelvaart-Heilige Joseph. Momenteel is Elly Bus in dienst als pastoraal werker voor 18 uren per week.  Wilt u nader geïnformeerd worden over de SPD of wilt u de SPD financieel ondersteunen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Dhr. R. van Lanschot  046-4512291

zie ook: Stichting Pastorale Dienstverlening op de website van de parochie.

 

Parochiecentrum
Christus´ Hemelvaart - H. Joseph
Hemelsley 240, 6137 BV Sittard
e-mail:  parochiecentrum@online.nl
website:  www.vrangendael.nl
tel.:   046-8800185
te bereiken:   ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastorale bereikbaarheid in noodgevallen:
tel. 06-12529817

 

Wijzigingen voorbehouden.
Deze uitgave staat onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

November 2018.


naar de vorige pagina ...