Vormsel

We gaan in het jaar 2018-2019 aan de slag met een voor ons nieuw project, nl. Vormselkracht.
Alle vormelingen ontvangen hun eigen werkboek.  Het project loopt van september tot mei/juni, er zijn acht bijeenkomsten vóór het vormsel en eentje erna. En dan nog een dag met een ‘Eigen viering’ en de dag van de Vormselviering voorafgegaan door enkele repetities.

Dit is de algemene planning:

 

Voor de kerstvakantie

 

-Vier bijeenkomsten met vormelingen in kleine groepjes
(in het werkboek bijeenkomst 1, 2, 3 en 4)

 

-Een bijeenkomst (5) gezamenlijk en met ouders

op zaterdag om 14.00 uur

 

 

Na de kerstvakantie

 

-Drie bijeenkomsten in kleine groepjes
(in het werkboek bijeenkomst 6, 7 en 8)

 

-Gezamenlijk de ‘Eigen viering’
vanaf 12.30 uur tot ongeveer 17.30 uur
De ouders en broertjes en zusjes sluiten hierbij aan vanaf  ongeveer 16.00 uur voor de viering en daarna eten we allemaal samen van wat we hebben meegebracht.

op zaterdag v.a. 12.30 uur

-Gezamenlijk twee zangrepetities
meestal op een vrijdagavond

 

-Gezamenlijk de generale repetitie
op de woensdag vóór het Vormsel om 17.00 uur

 

-Gezamenlijk de Vormselviering 

op zaterdag in maart/april
om 16.00 uur

 

 

Na het vormsel

 

In mei/juni één ‘terugkom’-bijeenkomst voor de vormelingen in de kleine groepjes
(in het werkboek bijeenkomst 9 en 10)

 

 

Van de gezinnen die geen kerkbijdrage betalen vragen we een bijdrage in de kosten.
In het lopende project gaat het daarbij om een bedrag van € 40,-

Voor het Vormsel kan er ieder jaar op de informatieavond in augustus weer worden aangemeld.
Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met de contactpersoon van de werkgroep, pastoraal werker mw. Elly Bus-Linssen (06-17831958).

In 2019 vindt de Vormselviering plaats op zaterdag 6 april om 16.00 uur.

 

Enkele foto's van een Vormselviering en voorbereiding:

 

            


              


 

naar de vorige pagina ...