Ziekenzalving

De ziekenzalving wordt in onze tijd gedaan bij mensen die ziek zijn of op leeftijd en die daarom vragen. Het kan bijvoorbeeld vóór een zware operatie, of als iemand voelt dat zijn of haar krachten afnemen. De ziekenzalving is een sacrament dat gebaseerd is op geloof en vertrouwen.

Het sacrament kan vaker ontvangen worden, opnieuw bij een nieuwe ziekte of verergering van de toestand.

Het sacrament kan troost en bemoediging brengen in het overwinnen van de moeilijkheden die horen bij ziekte of ouderdom.

Bij stervenden voltooit de ziekenzalving wat ooit met het doopsel is begonnen.

Allen, familieleden of vrienden, die bij een ziekenzalving aanwezig zijn (en dit ook willen doen), kunnen vanuit hun verbondenheid met de zieke een kruisje op het voorhoofd van de zieke plaatsen: een zegenend gebaar over de zieke, dat zegt: “Ik wens jou alle goeds in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. 

De zalving vindt daarna plaats door de priester met de heilige olie op het voorhoofd en handen van de zieke. De zalving gaat samen met gezamenlijk gebed.

Allen kunnen verder meedoen bij de handoplegging. Ook kan er aan de zieke en de andere aanwezigen communie worden uitgereikt.

Meer informatie vindt u in onze folder ziekenzalving.

Wenst u of uw familielid de ziekenzalving te ontvangen, neem dan contact op met pastoor Rob Merkx, tel. 06 255 700 88.

 

Hieronder vindt u de tekst van de folder ziekenzalving.

 

ZIEKENZALVING

OORSPRONG VAN HET RITUEEL

We lezen in de bijbel, dat Jezus openstond voor iedereen, vooral voor mensen die in nood een beroep op Hem deden. Die liet Hij  niet aan zijn lot over. De mensen brachten zieken naar Jezus in de hoop dat Jezus hen de handen zou opleggen of zou genezen.
Als dat dan gebeurde, voegde Jezus hen vaak enkele opmerkingen toe:
Zoals “Ga heen en zondig niet meer …”
Zoals “Je geloof heeft je gered ... “
Zoals “ Kom en volg mij …”

Al in de vroeg Christelijke kerk, lezen we in bijvoorbeeld de brief van Jacobus 5, 13 – 18, werden er zieken gezalfd.
“Heeft iemand van u te lijden?
Laat die persoon bidden.
Is iemand onder u ziek? Laat die persoon een priester van de gemeente roepen. 
Zij moeten een gebed over die zieke uitspreken en die zieke met olie zalven in de naam van de Heer.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal die zieke oprichten.
En als die zieke zonden heeft gedaan,
zal het die zieke vergeven worden.”  

Zalven met olie werd overigens al veel eerder gedaan. In het Oude Testament werden profeten en koningen namelijk gezalfd als teken van toegewijd zijn aan God.

 

IN ONZE TIJD:


VOOR WIE EN WANNEER?

De ziekenzalving wordt in onze tijd gedaan bij mensen die ziek zijn of op leeftijd en die daarom vragen. Het kan bijvoorbeeld vóór een zware operatie, of als iemand voelt dat zijn of haar krachten afnemen.

 

Het sacrament kan vaker ontvangen worden, opnieuw bij een nieuwe ziekte of verergering van de toestand.

Het sacrament kan troost en bemoediging brengen in het overwinnen van de moeilijkheden die horen bij ziekte of ouderdom.

Bij stervenden voltooit de ziekenzalving wat ooit met het doopsel is begonnen.

 

UITSPREKEN VAN GELOOF

De ziekenzalving is een sacrament dat gebaseerd is op geloof en vertrouwen. Daarom ook spreken we samen een geloofsbelijdenis uit, waarin gezegd wordt:

“Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.”

 

GEBED

Vóór de eigenlijke zalving zullen we eerst samen bidden. En ook later, dus na de zalving, wordt samen gebeden.
Samen bidden kan allen die aanwezig zijn sterken.

 

ZALVEN MET OLIE

Eerst kunnen allen aanwezig een kruisje op het voorhoofd van de zieke plaatsen in een zegen gebaar over de zieke.  
De zalving vindt daarna plaats door de priester met de heilige olie op het voorhoofd en handen van de zieke.

 

HANDOPLEGGING

Daarna vindt door allen aanwezig de handoplegging plaats, als teken van betrokkenheid van allen die bij de zieke zijn op dat moment. Ze strekken hun rechterhand uit over de zieke in een gebaar van bescherming.

 

UITREIKEN VAN HEILIGE COMMUNIE

Aansluitend volgt het uitreiken van de Heilige Communie op de eerste plaats aan de desbetreffende zieke en verder aan allen aanwezig die dat wensen. Het zijn zij die aanwezig zijn, die de zieke naar Jezus hebben gebracht in het geloof en de overtuiging, dat Jezus uiteindelijk het beste met de zieke voor heeft. Daarom wordt gezamenlijk eerst  het onze Vader gebeden en wordt het geconsacreerde brood samen gedeeld op de gebruikelijke wijze; gevolgd door STILTE . . . . . . . . .

Wij bidden ook het ‘Wees gegroet’, als een eerbetuiging aan Maria.

Afsluitend volgt er nog een slotgebed met zegen over allen die aanwezig zijn. Allen antwoorden: Amen.

 

 

Parochiecentrum
Christus´ Hemelvaart - H. Joseph
Hemelsley 240, 6137 BV Sittard
e-mail parochiecentrum@online.nl
website www.vrangendael.nl
tel. 046-8800185
te bereiken di wo vr. van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastoor Merkx: 06-25570088

 

Deze uitgave staat onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.
Maart 2021.

 

naar de vorige pagina ...