Uitvaart

Bij een uitvaart gaat het om het laatste afscheid van een overledene…

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een uitvaart in de katholieke kerk eigenlijk niet alleen een afscheidsviering. Waar het ook om gaat is dat we de overledene toevertrouwen aan God. Een uitvaart kan eigenlijk een Paasviering worden genoemd, omdat er volgens ons geloof sprake is van een overwinning op de dood. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God - die tijdens ons leven met ons mee is gegaan - ons ook door de dood heen zal ver­gezellen.

Als er een uitvaart is zijn er in onze parochie een aantal mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een uitvaart in de vorm van een eucharistieviering. In dit geval gaat altijd een priester voor in de dienst. Er kan ook een ander soort uitvaartdienst worden gehouden en dan kan de pastoraal werker of eventueel ook een daarvoor toegeruste parochiaan voorgaan.

Meer praktische informatie rond uitvaarten vindt u in de folder Uitvaart.

 

Het overlijdensboek

 “Ik zal hun naam niet uitwissen uit het boek des levens…”  (Apocalyps 3, 5)

Vooraan in onze kerk, bij het Mariabeeld en de kaarsjes, ligt een boek met namen. Een boek met een houten buitenkant. Voor elke dag van het jaar is er in dit boek een bladzijde, met daarop vermeld de overledenen van die dag, met hun naam, hun sterfjaar en de bereikte leeftijd op onze aarde.

“Ik zal hun naam niet uitwissen uit het boek des levens…”  (Apocalyps 3, 5) staat erbij op een bordje. Deze tekst bekrachtigt wat wij christenen belijden te geloven: dat de mens geboren wordt voor de eeuwigheid, dat hij of zij voor altijd in Gods hand zal zijn.

Het boek bevat de vele namen van alle overledenen van de parochies Heilige Joseph (Stadbroek) en Christus’ Hemelvaart (Vrangendael), vanaf de oprichting daarvan respectievelijk vanaf de jaren 1923 en 1964. Een vrijwilliger van de parochie zorgt ervoor dat het boek telkens weer wordt bijgewerkt als er iemand is overleden.

Wij denken aan hen wanneer wij vieren, bidden of een kaarsje opsteken bij Maria.

 

Hieronder vindt u de tekst uit de folder Uitvaart.

 

EEN KERKELIJKE UITVAART 

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om na het sterven van iemand te kiezen voor een kerkelijke uitvaart.

Wanneer die keuze wel gemaakt wordt is het goed als mensen zich er van bewust zijn wat dat betekent.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een uitvaart in de katholieke kerk eigenlijk niet alleen een afscheidsviering. Waar het ook om gaat is dat we de overledene toevertrouwen aan God, die door de verrijzenis van Christus de weg naar het eeuwig leven, hoe we ons dat ook mogen voorstellen, heeft geopend. In die zin is een uitvaart eigenlijk een Paasviering: de overwinning op de dood.

Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrou­wen dat God - die tijdens ons leven met ons mee is gegaan - ons ook door de dood heen zal ver­gezellen.

 

IN ONZE PAROCHIE

 Hoe gaat het regelen van een kerkelijke uitvaart in onze parochie in zijn werk?

Als iemand is overleden en de familie wenst een kerkelijke uitvaart, dan wordt door de nabestaanden of door de uitvaartonderneming telefonisch contact opgenomen met de pastoor of met de pastoraal werker.

 

Er moeten vrij snel in overleg een aantal afspraken en keuzes gemaakt worden en tijdens een huisbezoek wordt uitgebreid gesproken over wensen en mogelijkheden. In deze folder komen de mogelijkheden aan de orde. 

 

UITVAART TIJDSTIP

Uitvaarten vinden plaats in overleg met de voorganger, meestal is dat de pastoor.

 

EUCHARISTIEVIERING OF WOORDDIENST

Als er een uitvaart is zijn er in onze parochie een aantal mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een uitvaart in de vorm van een eucharistieviering. In dit geval gaat altijd een priester voor in de dienst. Er kan ook een woord- en gebedsdienst worden gehouden in de kerk en dan kan de pastoraal werker of eventueel ook een daarvoor toegeruste parochiaan voorgaan.

Alleen een woord- en gebedsdienst in het crematorium door een priester of pastoraal werker is ook mogelijk.

 

MEDEWERKING AAN DE DIENST

Het is prettig als de nabestaanden actief betrokken zijn bij de uitvaart. Zij kunnen zelf een tekst voorlezen of (bijvoorbeeld) helpen met kaarsen aansteken. De mogelijkheden hiervoor worden bij de voorbereiding van de dienst besproken.

 

KRUISJE BIJ MARIA

Tijdens de uitvaart kan samen met de familie een houten kruisje met de naam van de overledene worden opgehangen bij Maria. Het kruisje kan nadat het bijvoorbeeld een of twee jaar in de kerk gehangen heeft door de nabestaanden naar huis worden meegenomen.

 

CREMATORIUM OF BEGRAAFPLAATS

Na afloop van de kerkdienst is er nog een korte plechtigheid mogelijk in het crematorium of op de begraafplaats. Of degene, die voorgegaan is in de uitvaart in de kerk, mee kan gaan naar crematorium of kerkhof kan worden overlegd.

 

KOSTEN

In 2023 hanteren we bij een kerkelijke uitvaart in onze parochie (volgens bisdom normen) de volgende tarieven:

-uitvaart*                                                   €   500,-

-begeleiding naar crematorium of kerkhof*    €   100,-

-alléén een dienst in het crematorium*          €   500,-

-herdenkingskruisje                                     €       8,-

 

*Er is een vrijstellingsregeling van toepassing als er regelmatig voldoende kerkbijdrage is betaald.

 

NA DE UITVAART

 

VERMELDING IN PAROCHIEBLAD

De naam van de overledene wordt, met de sterfdatum, de bereikte leeftijd en de naam van de straat waar deze het laatst gewoond heeft, in het eerstvolgende parochieblad genoemd.

 

ZESWEKENDIENST

Er kan, als de familie dit wenst, een zeswekendienst worden gehouden rond zes weken na de uitvaart. De datum wordt  in overleg met de familie vastgesteld.

 

MISINTENTIES

De overledene wordt nog zes weken na de uitvaart in de zondagsdiensten (aanvang 11.00 uur) herdacht (zonder bijkomende kosten), ongeacht of er wel of geen zeswekendienst wordt gehouden, tenzij de familie aangeeft dat hier geen prijs op wordt gesteld.

Er kunnen voor daarna ook misintenties worden opgegeven. Het betekent dat in een zondagsviering voor de overledene gebeden wordt en dat zijn of haar naam wordt genoemd. Deze kosten € 30,00. Vaak worden jaardiensten gehouden. Het zijn jaarlijkse misintenties rond de overlijdensdatum op verzoek van de nabestaanden.

 

 

UITNODIGING ALLERZIELEN

Er is rond 2 november elk jaar een Allerzielenviering in onze parochie voor de overledenen van het jaar daaraan voorafgaand. Hun nabestaanden worden ook hiervoor speciaal uitgenodigd (zonder bijkomende kosten).

 

UITVAART

naar de vorige pagina ...