Uitvaart

Bij een uitvaart gaat het om het laatste afscheid van een overledene…

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een uitvaart in de katholieke kerk eigenlijk niet alleen een afscheidsviering. Waar het ook om gaat is dat we de overledene toevertrouwen aan God. Een uitvaart kan eigenlijk een Paasviering worden genoemd, omdat er volgens ons geloof sprake is van een overwinning op de dood. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God - die tijdens ons leven met ons mee is gegaan - ons ook door de dood heen zal ver­gezellen.

Als er een uitvaart is zijn er in onze parochie een aantal mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een uitvaart in de vorm van een eucharistieviering. In dit geval gaat altijd een priester voor in de dienst. Er kan ook een ander soort uitvaartdienst worden gehouden en dan kan de pastoraal werker of eventueel ook een daarvoor toegeruste parochiaan voorgaan. In zo’n woorddienst kan eventueel communie worden uitgereikt.

Uitvaarten vinden in onze parochie bij voorkeur plaats in de ochtend of anders eventueel na 14.00 uur in de middag. Tijdstip in overleg met de voorganger.

Rond het middaguur kunnen om praktische redenen geen uitvaarten plaatsvinden.

Meer praktische informatie rond uitvaarten vindt u in de folder Uitvaart.

Er is ook informatie over de avondwake op de pagina avondwake en de folder Avondwake.

 

Het overlijdensboek

 “Ik zal hun naam niet uitwissen uit het boek des levens…”  (Apocalyps 3, 5)

Vooraan in onze kerk, bij het Mariabeeld en de kaarsjes, ligt een boek met namen. Een boek met een houten buitenkant. Voor elke dag van het jaar is er in dit boek een bladzijde, met daarop vermeld de overledenen van die dag, met hun naam, hun sterfjaar en de bereikte leeftijd op onze aarde.

“Ik zal hun naam niet uitwissen uit het boek des levens…”  (Apocalyps 3, 5) staat erbij op een bordje. Deze tekst bekrachtigt wat wij christenen belijden te geloven: dat de mens geboren wordt voor de eeuwigheid, dat hij of zij voor altijd in Gods hand zal zijn.

Het boek bevat de vele namen van alle overledenen van de parochies Heilige Joseph (Stadbroek) en Christus’ Hemelvaart (Vrangendael), vanaf de oprichting daarvan respectievelijk vanaf de jaren 1923 en 1964. Een vrijwilliger van de parochie zorgt ervoor dat het boek telkens weer wordt bijgewerkt als er iemand is overleden.

Wij denken aan hen wanneer wij vieren, bidden of een kaarsje opsteken bij Maria.

 

Hieronder vindt u de tekst uit de folder Uitvaart.

 

EEN KERKELIJKE UITVAART

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om na het sterven van iemand te kiezen voor een kerkelijke uitvaart.
Wanneer die keuze wel gemaakt wordt is het goed als mensen zich er van bewust zijn wat dat betekent.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een uitvaart in de katholieke kerk eigenlijk niet alleen een afscheidsviering. Waar het ook om gaat is dat we de overledene toevertrouwen aan God, die door de verrijzenis van Christus de weg naar het eeuwig leven, hoe we ons dat ook mogen voorstellen, heeft geopend. In die zin is een uitvaart eigenlijk een Paasviering: de overwinning op de dood.
Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God - die tijdens ons leven met ons mee is gegaan - ons ook door de dood heen zal vergezellen.

 

IN ONZE PAROCHIE

Hoe gaat het regelen van een kerkelijke uitvaart in onze parochie in zijn werk?
Als iemand is overleden en de familie wenst een kerkelijke uitvaart, dan wordt door de nabestaanden of door de uitvaartonderneming telefonisch contact opgenomen met pastoor (via 06-12529817) of als hij langere tijd afwezig is, ook via dit nummer, met de pastoraal werker.

Er moeten vrij snel in overleg een aantal afspraken en keuzes gemaakt worden en tijdens een huisbezoek wordt uitgebreid gesproken over wensen en mogelijkheden. In deze folder komen de mogelijkheden aan de orde.

 

WEL OF GEEN AVONDWAKE

Op de avond voorafgaande aan de uitvaart kan
een avondwake worden gehouden (alleen niet als de uitvaart op maandag plaatsvindt).
Als de familie een avondwake wenst, wordt de avondwakegroep gewaarschuwd. Dan zullen, apart van het bezoek van de pastoor, één of twee leden van deze groep een huisbezoek brengen en in overleg met de familie de avondwake (een woord- en gebedsdienst) voorbereiden. Zij zullen ook in deze wake voorgaan. Er is in onze parochie een aparte folder over de avondwake beschikbaar.

 

UITVAART TIJDSTIP

Uitvaarten vinden bij voorkeur plaats in de ochtend of anders eventueel na 14.00 uur in de middag. Tijdstip in overleg met de voorganger, meestal is dat de pastoor.
Rond het middaguur kunnen om praktische redenen geen uitvaarten plaatsvinden.

 

EUCHARISTIEVIERING OF WOORDDIENST

Als er een uitvaart is zijn er in onze parochie een aantal mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een uitvaart in de vorm van een eucharistieviering. In dit geval gaat altijd een priester voor in de dienst. Er kan ook een ander soort uitvaartdienst worden gehouden en dan kan de pastoraal werker of eventueel ook een daarvoor toegeruste parochiaan voorgaan.
Dit alternatief biedt de parochie aan als pastoor afwezig is, want er zijn steeds minder priesters beschikbaar. In een woorddienst kan eventueel communie worden uitgereikt.

 

MUZIEK IN DE DIENST

Er is een rouwkoor beschikbaar dat passende gezangen kan uitvoeren in de dienst. Ook zijn er vanuit de parochie contacten met enkele solozangers die geschikte liederen ten gehore kunnen brengen. De kosten hiervan kunnen variëren.
Soms hebben families persoonlijk contact met musici of koren, dan kunnen zij dit zelf organiseren in overleg met de voorganger.
Een andere mogelijkheid is het – in overleg -- draaien van toepasselijke muziek via Cd’s.

 

MEDEWERKING AAN DE DIENST

Het is prettig als de nabestaanden actief betrokken zijn bij de uitvaart. Zij kunnen zelf een tekst voorlezen of (bijvoorbeeld) helpen met kaarsen aansteken. Ook kunnen zij bij de absoute aan het einde van de dienst de kist van de overledene bewieroken of besprenkelen met water. De mogelijkheden hiervoor worden bij de voorbereiding van de dienst besproken.

 

KRUISJE BIJ MARIA

Als er een avondwake is, wordt tijdens deze wake samen een houten kruisje met de naam van de overledene opgehangen bij Maria. Is er geen avondwake, dan kan dit ook gebeuren in de uitvaartdienst. Het kruisje wordt nadat het een jaar in de kerk gehangen heeft bij de nabestaanden bezorgd.

 

CREMATORIUM OF BEGRAAFPLAATS

Na afloop van de kerkdienst is er nog een korte plechtigheid in het crematorium of op de begraafplaats. Het is mogelijk dat degene, die voorgegaan is in de uitvaart in de kerk, daarna ook mee gaat naar crematorium of kerkhof.

 

KOSTEN

In 2018 hanteren we bij een kerkelijke uitvaart in onze parochie (volgens bisdom normen) de volgende tarieven:
-avondwake € 60,-
-uitvaart* € 440,-
-uitvaart met avondwake/kruisje* € 500,-
-uitvaart met avondwake en zeswekend.* € 525,-
-begeleiding naar crematorium of kerkhof* € 60,-
-overlijdenskruisje € 6,-
-rouwkoor € 80,-

*Er is een vrijstellingsregeling van toepassing als er regelmatig voldoende kerkbijdrage is betaald.

 

NA DE UITVAART

 

VERMELDING IN PAROCHIEBLAD

De naam van de overledene wordt, met de sterfdatum, de bereikte leeftijd en de naam van de straat waar deze het laatst gewoond heeft, in het eerstvolgende parochieblad genoemd.

 

ZESWEKENDIENST

Er kan, als de familie dit wenst, een zeswekendienst worden gehouden op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 10.30 uur (in een weekenddienst) rond zes weken na de uitvaart. De datum wordt in overleg met de familie vastgesteld.

MISINTENTIES

De overledene wordt nog zes weken na de uitvaart in de weekenddiensten herdacht (zonder bijkomende kosten), ongeacht of er wel of geen zeswekendienst wordt gehouden, tenzij de familie aangeeft dat hier geen prijs op wordt gesteld.
Er kunnen voor daarna ook misintenties worden opgegeven. Deze kosten in het weekend € 27,50,- en op woensdagavond € 10,-.
Deze kunnen ook na één jaar of meerdere jaren specifiek als jaardienst worden afgesproken.

 

UITNODIGING VESPERVIERING

Op de derde woensdag van de maand is er (meestal) om 19.00 uur in onze dagkapel een vesperviering in plaats van een H. mis. In deze vesper worden de overledenen herdacht van wie in de maand (of maanden als er in een maand geen vesperviering is geweest) daarvoor de uitvaart is geweest in onze kerk. De nabestaanden krijgen hiervoor (zonder bijkomende kosten) via hun contactpersoon een uitnodiging.

 

UITNODIGING ALLERZIELEN

Er is rond 2 november elk jaar een Allerzielenviering in onze parochie voor de overledenen van het jaar daaraan voorafgaand. Hun nabestaanden worden ook hiervoor speciaal uitgenodigd (zonder bijkomende kosten).

 

Parochiecentrum
Christus´ Hemelvaart - H. Joseph
Hemelsley 240, 6137 BV Sittard
e-mail parochiecentrum@online.nl
website www.vrangendael.nl
tel. 046-8800185
te bereiken ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastorale bereikbaarheid in noodgevallen:
tel. 06-12529817

Wijzigingen voorbehouden.
Deze uitgave staat onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

 

oktober 2018.

naar de vorige pagina ...