Eerste H. Communie

In veel parochies wordt de Eerste Communie helemaal begeleid door de scholen. In de parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph is dat niet het geval. Het communieproject vindt vrijwel geheel in de parochie zelf plaats. De gedachte daarachter is dat het primair de verantwoordelijkheid van de parochie is om communicanten voor te bereiden op de Eerste Communie. Het is een kerkelijk gebeuren. Natuurlijk wordt er wel goed samengewerkt met de verschillende scholen.

 

 

Elk schooljaar is er in oktober in de parochie een informatieavond voor degenen die hun kind willen aanmelden voor het communieproject. Kinderen vanaf groep 4 kunnen aangemeld worden als ze op de scholen zitten die in de parochie liggen (Lahrhofschool en Kindcentrum Sittard), als ze zelf binnen de parochiegrenzen wonen of als ze via hun ouders al een intensieve band met de parochie hebben. De kinderen doen dan na een traject van zeven communielessen en andere voorbereidingen in mei of juni hun Eerste Heilige Communie. Het project 'Door de poort' dient als basis voor het communieproject in de parochie.

 

De communicanten krijgen begeleiding van veel enthousiaste vrijwilligers, voornamelijk ouders van communicanten, die zich daarvoor aanmelden in het jaar dat hun kind de Eerste Communie doet. Zij worden weer begeleid door een werkgroep, die mede gedragen wordt door mensen van de parochie.

 

Alleen kinderen die gedoopt zijn kunnen de Eerste Communie doen, daarom wordt bij aanmelding gevraagd aan te geven waar en wanneer een kind gedoopt is. Is het kind nog niet gedoopt, dan kan dat ook alsnog gebeuren in een apart traject.

 

De lessen aan de kinderen worden gegeven door onze pastoraal werker mw. Elly Bus-Linssen met hulp van ouders. De communicanten krijgen een werkschrift dat bij de lessen gebruikt wordt. Dat is later tevens een mooi aandenken aan de Eerste Communie.

 

Om de liedjes van de communieviering goed te kunnen zingen, ontvangen de kinderen een digitaal bestand met de liedjes. Ook worden er zanglessen georganiseerd in of buiten school.

 

Bij het project horen ook een Witte Donderdag viering, voorbereid speciaal voor kinderen, en enkele weken na de Eerste Communie een Dankviering. Er zijn verder nog rondleidingen door de kerk voor de kinderen en voor alle ouders enkele 'inhoudelijke' ouderavonden.

 

Wij zijn blij en dankbaar dat veel vrijwilligers, met name ook ouders, zich belangeloos inzetten voor het laten slagen van de Eerste Communie. Daaruit blijkt een grote betrokkenheid en bovendien worden zo de kosten flink gedrukt. Zonder hen zou het niet kunnen. Maar desondanks blijven er nog altijd een aantal uitgaven noodzakelijk om er een goed en feestelijk gebeuren van te maken.

 

Van degenen die geen kerkbijdrage betalen vragen we een bijdrage in de kosten van de Eerste Communie. In het komende project gaat het daarbij om een bedrag van € 70,-

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de pastoraal werker mw. Elly Bus-Linssen (06-17831958) of met de contactpersoon van de communiewerkgroep, dhr. Jac Peeters (046-4521330).

 

Voor het volgend schooljaar kan er in het najaar weer worden aangemeld met
dit
aanmeldformulier.

 

De volgende 1e communieviering is gepland op Pinkstermaandag 9 juni 2025.

 

 

 

 

 

naar de vorige pagina ...