Doopsel

De gemeenschappelijke doopviering wordt in onze parochie gehouden op enkele zondagmiddagen door het jaar.

De volgende doopvieringen in 2020 op de zondagen:

Doopdienst
19 januari
22 maart
17 mei
12 juli
13 september
29 november

 

De aanvangstijd voor de doopviering is steeds om 13:00 uur.

Hieronder vindt u de tekst uit het doopfolder.  Hier vindt u de printbare doopfolder.


ALS EEN KIND WORDT GEDOOPT


Proficiat!
De geboorte van jullie zoon of dochter is iets heel bijzonders. Jullie kind hoort er meteen bij. Het wordt opgenomen in de kring van familie, vrienden en kennissen.

Dan komt de vraag:
Laten wij ons kind dopen?
De keuze hiervoor maken jullie samen.
En als jullie die keuze voor je kind gemaakt hebben zullen er wellicht nog vragen blijven. Bij die vragen wil de parochie Christus' Hemelvaart - H.Joseph jullie graag van dienst zijn.
De eerste informatie wordt u hierbij aangereikt.

 

GEBOORTE VIEREN

Als ouders die pas een kind gekregen hebben, ervaren jullie van heel dichtbij wat het is om met elkaar verbonden te zijn.
Had het kind eerst door de navelstreng alleen met de moeder een band, door de geboorte wordt het in alle opzichten van jullie beiden afhankelijk.
De geboorte van jullie kind schept een nieuwe band. Bij die verbondenheid hoort ook de kring van familie, vrienden en kennissen.
Misschien ging het allemaal van een leien dakje, misschien kostte het veel pijn en verdriet. Hoe dan ook, met de geboorte van jullie kind ervaren jullie een nieuwe verbondenheid.

 

OPNEMEN IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP

Jullie maken de keuze om jullie kind te laten dopen. Dat doen jullie bewust. Dat kost tijd. Daar denk en praat je samen over, want wat betekent het eigenlijk om je kind te laten dopen?

Dopen betekent: Je kind laten opnemen in de christelijke geloofsgemeenschap. Je kind op de weg zetten van die groep mensen, voor wie Jezus van Nazareth een voorbeeld is om na te leven.
Je neemt op je, om de verhalen uit de bijbel aan je kind door te geven… maar ook zo goed mogelijk vóór te leven. Dat is geen gemakkelijke opgave. Gelukkig staan jullie er niet alleen voor, want jullie doen dit samen met de geloofsgemeenschap.
Wij hopen dat jullie als ouders iets van deze gemeenschap ervaren bij de voorbereiding op het doopsel.


Door de gemeenschappelijke doopviering weten we ons verbonden met mensen die dezelfde keuze maakten. Naast de dopeling en zijn of haar ouders wordt de gemeenschap vertegenwoordigd door familie, vrienden en iedereen die voor deze blijde gebeurtenis is uitgenodigd.

 

DOOP VIEREN

"Waar mensen opnieuw met elkaar verbonden worden
daar wordt alle dorheid overspoeld met leven gevend water."

 

Jullie ontmoeten bij de doop andere ouders, die hun kind ook laten dopen. Ook zij hebben nagedacht over de doop van hun kind. Daarom is het goed elkaar te ontmoeten. Dat gebeurt op de voorbereidingsavond. Samen met de pastoor om kennis te maken en te praten over de betekenis en de symboliek van alle handelingen bij de doop.

 

We kijken op welke wijze jullie een bijdrage aan de viering kunnen en willen leveren. Mensen vormen samen een geloofsgemeenschap door samen te praten, te denken, te bidden, te zingen, misschien wel juist bij de doop van hun kinderen.

 

DOOPVOORBEREIDING

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
Wanneer de keuze gemaakt is om jullie kind te laten dopen, kan contact worden opgenomen met ons Parochiecentrum om de dopeling aan te melden.
Iemand van de doopgroep neemt dan contact op om een afspraak te maken
voor een huisbezoek. Jullie ontvangen dan informatie over de voorbereidings-avond en mogelijk zijn er al enkele vragen.

Ongeveer twee weken vóór de doopdienst is de voorbereidingsavond.
Het inschrijfformulier kan op deze avond worden ingeleverd.
Wij wensen jullie een goede voorbereiding op de doop en veel vreugde en geluk met jullie kind.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze beantwoord worden door de medewerk(st)er van de doopgroep of aan de orde komen op de voorbereidingsavond.

 

Parochiecentrum


naar de vorige pagina ...