Boeteviering

Vóór de feestdagen van Kerstmis en Pasen houden we in onze parochie boetevieringen. Meestal op de woensdagavond. Aan het begin van de vastentijd is er ook een Aswoensdagviering.

Een boeteviering is een sobere liturgische viering. De gelovigen komen samen om zich te bezinnen op de tekorten die ieder voor zich heeft in zijn persoonlijk leven, maar ook op de fouten die we maken in relatie tot anderen.

Daarom overdenken we samen. We vragen ons af waar we God tekort deden en de ander niet tot zijn recht lieten komen.

In het besef dat God een barmhartige Vader is die ons wil leiden naar verzoening, vragen we Hem en elkaar om vergeving.

Zo kunnen we ons voorbereiden op de komende feestdagen en nieuwe keuzes voor de toekomst maken.

 

naar de vorige pagina ...