Fairtrade kerk

Naast de hoofdingang van de kerk hangt een bordje met het opschrift Fairtrade Kerk.

De Johanneskerk en de parochie Christus’Hemelvaart - St. Joseph waren in Sittard de eerste kerken die het predikaat  Fairtrade Kerk behaalden.

Fair Trade past binnen het beleid van onze parochie.

In "Wat ons bezielt" staat:

“……..Wij zetten ons in voor elkaar wanneer we zorg en aandacht nodig hebben, en voor anderen die in een moeilijke positie zijn, in Sittard en omgeving, maar ook wereldwijd….”

Een kerk moet aan drie criteria voldoen om de titel Fairtrade Kerk te verdienen:

1.      Gebruik van Fairtrade producten                  >

a.      De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij vergaderingen en bijeenkomsten van de kerk

b.      De kerkgemeenschap stelt deze producten ook beschikbaar bij activiteiten van derden in de eigen gebouwen

c.      De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden.

2.      Communicatie over fairtrade

a.      De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen mensen via haar reguliere communicatie-uitingen

b.      Als de titel Fairtrade Kerk wordt toegekend, maakt de kerk dat via haar achterban bekend.

3.      Acties over fairtrade

a.      De kerk probeert de betrokkenheid van haar achterban bij fairtrade te vergroten.

b.      De kerk besteedt aandacht aan fairtrade tijdens diverse activiteiten, zoals toerustings- en bezinningswerk, in gespreksgroepen en in bepaalde bijzonder toepasselijke periodes van het kerkelijk jaar zoals de vasten- of adventstijd.

c.      De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de fairtrade campagne ook buiten de eigen kerk te verspreiden.

Zo is Vrangendael met de Werkgroep Vrede en Ontwikkeling actief in Solidaridad, dat ook is gerelateerd aan Fairtrade. En verder worden vanzelfsprekend Fairtrade koffie en thee, wijn en vruchtensappen geschonken.

De Fairtrade Kerk is daarom niet alleen een voorbeeld voor andere kerken, maar ook voor organisaties en bedrijven in de gemeente.

Mede dankzij deelname van Vrangendael is Sittard-Geleen de eerste Fairtrade gemeente in Limburg. Dat predicaat krijgt een gemeente wanneer ze voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moeten winkels, maatschappelijke organisaties en bedrijven meedoen.

 

 

 

 

naar de vorige pagina ...