Herbergmaaltijd

Er zijn voorlopig geen herbergmaaltijden gepland.

 

Iedere eerste woensdag van de maand is er om 18:00 uur een herbergmaaltijd.

Door een of twee vrijwilligers wordt een eenvoudige doch voedzame maaltijd bereid. Ongeveer 20 mensen nemen aan de maaltijd deel. De kosten worden verdeeld en bedragen 4,00 euro per persoon.

Opgave voor de maaltijd bij het parochiecentrum uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd voor 11:00 uur.

Meer informatie vindt u in deze flyer.

Hier ziet u een video over de herbergmaaltijd opgenomen in augustus 2012 bij het 50-jarig jubileum van de parochie.

Hier ziet u een video van het tafelgesprek over de herbergmaaltijd.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersoon:
    Er is nog geen nieuwe contactpersoon.

 

naar de vorige pagina ...