Stuurgroep diaconie

Dat het om mensen gaat, is de drijfveer van de stuurgroep diaconie. De stuurgroep neemt initiatieven die er op gericht zijn dat mensen tot hun recht komen, op versterking van het gemeenschapsgevoel, en op het voorkomen dat mensen in een maatschappelijk geïsoleerd raken. Het wijkontmoetingspunt Het Kruispunt is zo’n initiatief, alsook het overleg met eerstelijns zorgverleners, wijkplatform en gemeente. De stuurgroep beperkt zich niet tot het bestaande maar zoekt steeds naar mogelijkheden om zijn opdracht te realiseren.

 

Contactpersoon: Jo Beckers, tel. 046-4519159.

 

 

 

 

 

 

 

naar de vorige pagina ...