Vrede en Ontwikkeling

Een groep parochianen heeft deze werkgroep lang geleden opgericht omdat men vond dat er voortdurend aandacht geschonken moest worden aan de noden in de Derde Wereld.

Het moest in elk geval geen werkgroep zijn die bezig was zieltjes te winnen, maar het moest vooral gericht zijn op ontwikkeling van de allerarmsten in de wereld.

Daarnaast vonden de leden van de werkgroep ook dat vrede in de wereld de eerste stap naar gelijkheid is onder de volkeren. Tot op de dag van vandaag streven wij deze doelstellingen na.

De belangrijkste activiteiten die de werkgroep daarvoor organiseert zijn:

 

In de vastentijd de ‘Vastenaktie’.  

Deze aktie richt zich voornamelijk op financiële ondersteuning van projecten in de derde wereld. Dit varieert van de bouw van een school, het verstrekken van mini kredieten tot het leveren van medicijnen. We doen dit samen met “Cordaid“ een landelijke organisatie die wereldwijd controleert of de gelden van de Vastenaktie die voor deze doelen beschikbaar zijn ook daadwerkelijk daarvoor  bestemd worden.  

In de 3de week van september haken we in op de landelijke “Vredesweek “

In deze dienst leggen we de nadruk op vrede, niet alleen over de hele wereld maar ook bij ons zelf en vrienden of familie.

Op de 3de zondag van de advent besteden we aandacht aan de akties van “Solidaridad” 

Hier benadrukken we de solidariteit met de mensen in Zuid Amerika.We leggen vooral de nadruk op eerlijke handel en milieu. Voor “Amnesty International” zorgen we dat er via de plaatselijke afdeling van Amnesty constant aandacht gevraagd wordt voor de rechten van de mens. Door middel van brieven en handtekeningen, die gericht zijn aan regeringen van landen waar mensenrechten geschonden worden. Parochianen kunnen hun protest laten horen door deze brieven te richten aan de machthebbers om te verzoeken actie te ondernemen om hun landgenoten een eerlijke behandeling te geven.

 

 De contactpersoon van de werkgroep Vrede & Ontwikkeling is Jan Wetzeler, tel. 046 4580693.

 

 

 

naar de vorige pagina ...