Woord- en gebedsdienst

Op zondag is er afwisselend de ene week een eucharistieviering en de andere week een woord- en gebedsdienst. Vooral deze woord- en gebedsdiensten laten iets zien van de eigenheid van de parochie. Ze worden door lekenvoorgangers in samenwerking met de liturgiegroep voorbereid.

Er zijn in onze gemeenschap verschillende gekwalificeerde parochianen die voorgaan in deze woord- en gebedsdiensten en zo op hun eigen wijze getuigenis afleggen. Deze getuigenis kan de ene keer meer gekenmerkt worden als verkondiging, de andere keer meer als overweging, als vertelling, als aansporing enz.

De verkondiging van de blijde boodschap door middel van deze woord- en gebedsdiensten is belangrijk voor het leven en de vragen van mensen in onze parochie. De verkondiging is steeds georiënteerd op de Heilige Schrift en ligt in het verlengde van de verkondiging van de Kerk en van de missie van onze eigen geloofsgemeenschap, die verwoord is in ‘Wat ons bezielt’.

In de woord- en gebedsdiensten zal zoveel mogelijk gestreefd worden om een vitaal verband te leggen met de lezingen van die dag. Ook de ontwikkelingen in onze huidige samenleving krijgen erin een plaats. Wij hopen dat ook u geïnspireerd wordt door de woorden die klinken in onze vieringen.

 

 

naar de vorige pagina ...