Ziekendienst

In onze parochie is al jaren een ziekendienst actief. Vanuit de twee parochies Vrangendael en Stadbroek die beide een eigen ziekendienst hadden is er inmiddels een gezamenlijke ziekendienst Vrangendae l- Stadbroek gegroeid.

Mensen die ziek zijn worden bezocht, als de parochie er weet van heeft.

Er is hierbij regelmatig contact tussen de ziekendienst en pastoor, die ook zelf op bezoek gaat bij zieke parochianen die daarom vragen.

De ziekendienst organiseert in samenwerking met pastoor of pastoraal werker ook enkele keren per jaar een dienst in de dagkapel, het gaat dan om een viering die speciaal bedoeld is voor ouderen en zieken.

Deze vieringen worden gehouden op ASWOENSDAG EN NATIONALE ZIEKENDAG.

De contactpersonen zijn:

  Mw. Bep Westgeest, Tel. 046-4511189

  Mw. Lies Leinders, Tel. 046-4518614.

 

 

 

naar de vorige pagina ...